El nostre mètode de treball

Som un equip de professionals experimentats, que ens recolzem en les tècniques d’investigació més avançades, i apliquem la metodologia pertinent en cada cas concret.

Mtodo

La nostre organització ha protagonitzat els episodis més valorats de la investigació privada a Espanya en els últims anys. Aquest bagatge ha generat una relació de col•laboració i confiança mútues amb les Forces de Seguretat de l’Estat. També hem resolt casos de gran transcendència en el món empresarial i financer, que no han tingut repercussió mediàtica per a raons obvies de discreció professional.

Tenim tècniques pròpies de la investigació que asseguren operativitat i eficàcia en el desenvolupament de les nostres activitats.

Davant la exposició d’un cas procedim al anàlisi de riscos i oferim assessoria i consultoria.
Treballem amb la tecnologia punta d’aplicació multimèdia, lo que es possible gracies al treball del nostre departament de I+D que prova els últims avanços abans de la seva incorporació a l’investigació.


La tecnologia al servei del detectiu

Tecnologa3 Tecnologa_2

Per a una empresa es important la seguretat de les comunicacions però ho és molt més mantenir ocultes les dades i les decisions que es prenen en les sales de reunions, així com les trucades d’alt nivell comercial. Per aquest motiu, assegurar un entorn lliure de gravacions o oïdes es fonamental.

Investigator Detectius disposa de la tecnologia necessària per a realitzar neteges electròniques i per a executar procediments de contravigilància. Amb total discreció, li informarem sobre el grau de seguretat de l’entorn i li proporcionarem les mesures necessàries per a salvaguardar-la.

Per a la funció de videovigilància disposem de càmeres que es situen fixes en l’exterior assegurant un perímetre concret. Per a botigues, naus industrials i llars son adequades les minicàmeres, perfectes per a vigilar espais interiors.

També son eficaces perquè d’investigador les porti a sobre, registrant tot el que succeeix en un moment determinat.
En tasques de localització s’aplica la tecnologia GPS. Depenent del dispositiu, el mètode es actiu o passiu. Actiu quan el localitzador envia una senyal temporalitzable, que s’aconsegueix en temps real sense necessitat de recuperar l’aparell. Passiu en el cas que s’obtinguin les dades del localitzador un cop recuperat. Els localitzadors GPS permeten realitzar els seguiments a través d’una web o a través de l’utilització d’una PDA. Ambdós casos a temps real.  

El factor humà

Les nostres pròpies tècniques d’investigació recolzades amb recursos tecnològics ens permeten garantir els resultats. Però les bones solucions no serien possibles sense la figura del detectiu, el vertader eix de cada cas. Un professional intel•ligent i experimentat que assoleixi quina tècnica i quins recursos aplicar. La seva versatilitat permet als nostres col•laboradors comportar-se de la forma adequada en cada circumstància i buscar-se-les per a obtenir els objectius, sempre dintre d’una imprescindible discreció i dins el marc de la legalitat.

 

Somos un buen equipo